Exhibitions

Expoart Girona

Expoart Barcelona

La Penyora

Olot I

Sales municipals

Montcada

Fontana

Vilassar I

Begur

Espai 28

GiArt

Montornés

Olot II

Menorca

Vilassar II

Mas d'en Dorra

Fundació Valvi Girona