Expo: Llum de Doha

Exposició al Mas d’en Dorra.

2013